Nokia N1 data wydania

Powrót do góry przycisk
blisko