Wyłącz w ICS wbudowane aplikacje

Powrót do góry przycisk
blisko