Wyłącz automatyczne aktualizacje aplikacji w Android

Powrót do góry przycisk
blisko